Lammsajten

En del av Glada Fåret

Välkommen till Glada Fåret!

Lammproducent intresserad av avelsdjur av finullsras? På Koby har vi en besättning med finullstackor. Tackorna kommer ursprungligen från mina föräldrar, Kerstin och Ove Måntelius, som bedrivit avel med finullstackor sedan 1978. Vi avlar på friska, rastypiska djur med vacker ull och bra kroppskonformation.

Vi kan även erbjuda köttlådorlammskinn och ull från finullsfår. Skinnen är extra mjuka, tvättbara och svenskberedda vid Tranås skinnberedning.